Vnútroštátne prepravy

Medzinárodné prepravy

– POZEMNÁ PREPRAVA TOVARU DO 24 TON NA ÚZEMÍ CELEJ EURÓPY
– EXPORT ZO SLOVENSKA DO CELEJ EURÓPY
– IMPORT Z CELEJ EURÓPY NA SLOVENSKO
– KUSOVÉ ZÁSIELKY
– DOKLÁDKY